jueves, abril 27, 2006

FOTO 101 - PRAZA DO OBRADOIRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)


© R. Blanco

Santiago de Compostela i provinsen A Coruña, är huvudstad i den spanska automoma regionen Galicien. Staden ligger i nordvästra Spanien, en av Europas viktigaste vallfartsorter.

År 813 upptäcktes här en grav som man ansåg tillhöra aposteln Jakob den äldre. Han hade visserligen blivit avrättad i Jerusalem, men man menade att hans kvarlevor förts till Spanien där han en tid varit verksam.

Vallfartsorten blev snart känd i hela Västeuropa, och pilgrimer strömmade till från alla håll. Längs pilgrimsvägarna drogs man samtidigt till andra och mindre vallfartsorter. Till de medeltida pilgrimerna hörde bl.a. den heliga Birgitta och hennes make Ulf Gudmarsson. Santiago de Compostela utgör alltjämt ett pilgrimsmål av stor betydelse.
Katedralen i Santiago de Compostela
Katedralen i Santiago de Compostela

I Santiago de Compostela finns en stor katedral, som byggdes sannolikt under 1000-talet till 1200-talet. Påven Calixtus II grundade ett ärkebiskopssäte där 1120, och ärkebiskopen har sin cathedra i katedralen.

Stadens universitet, Universidade de Santiago de Compostela, grundades 1495.

Gamla staden i Santiago de Compostela blev 1985 uppsatt på UNESCO:s världsarvslista. Även pilgrimsleden genom Frankrike och Spanien finns med på Världsarvslistan, se vidare Jakobsvägen.

FOTO 100 - RUINAS GALICIA

Galicia (España)
© R. Blanco
Mail

Galicien (auch Galizien; span. Galicia, galic. Galicia oder Galiza; offiziell galic. Comunidade Autónoma de Galicia, span. Comunidad Autónoma de Galicia), ist eine Autonome Gemeinschaft im Nordwesten Spaniens. Sie gliedert sich in die vier Provinzen A Coruña, Lugo, Ourense und Pontevedra.

Der Name geht auf die keltischen Galläker (auch Kallaiker, lateinisch: Callaici) zurück, ein kelto-iberisches Volk, das im Altertum in dieser Region siedelte. Die Namensgleichheit im Deutschen mit der heute zu Polen bzw. der Ukraine gehörenden Landschaft Galizien am nördlichen Abhang und im Vorland der Karpaten ist rein zufällig.

martes, abril 18, 2006

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.