jueves, marzo 23, 2006

FOTO 087 - FOLLA DE CARBALLO (GALIZA)

Folla de carballo
© R. Blanco
Mail

Blog Bena20

Galicia, pol. Galicja lub Galisja - (gal., hiszp. Galicia) - kraina historyczna w północno-zachodniej Hiszpanii.

Jej spokrewnieni z Portugalczykami mieszkańcy posługują się językiem galicyjskim (gallego), który obecnie silnie zhispanizowany w średniowieczu dał początek językowi portugalskiemu.

W starożytności jej terytorium zamieszkiwały plemiona Iberów i Celtoiberów, głównie Gallekowie - twórcy wielu grodów, grodzisk - zw. obecnie castro - otoczonych często kilkoma murami, z domostwami wznoszonymi na planie koła i ze stożkowymi dachami ze słomy. Gallekowie utrzymywali się z hodowli zwierząt, połowu ryb i owoców morza. Byli też wspaniałymi złotnikami.

Długo opierali się władzy najpierw Kartagińczyków a potem Rzymian. Mimo że większość Hiszpanii znalazła się pod panowaniem rzymskim już w czasach republiki po II wojnie punickiej (III w. p.n.e.), dopiero Augustowi udało się podporządkować północno-zachodnią część półwyspu stanowiącą dziś Galicię (I w. n.e.).

We wczesnym średniowieczu była ośrodkiem królestwa germańskich Swebów, którzy zajęli te tereny w czasie wędrówki ludów, potem wcielona do państwa Wizygotów. Wraz z nim na krótko podbita przez Arabów. Okresowo osobne królestwo - lenno lub część Królestwa Leonu, wreszcie wraz z nim od 1230 w składzie Królestwa Kastylii. Odłączone od księstwa Galicii w 1097 hrabstwo Portucale dało początek Portugalii.

Na terenie Galicii znajduje się sanktuarium w Santiago de Compostela - poświęcone rzekomo pochowanemu w tym miejscu apostołowi św. Jakubowi (hiszp. Santiago). W średniowieczu było ono celem pielgrzymek z całej zachodniej Europy, które podążały przez północną Hiszpanię kultywowanym do dziś Camino de Santiago.

Obecnie jest osobnym okręgiem autonomicznym w ramach Królestwa Hiszpanii. Dzieli się na 4 prowincje (A Coruña, Lugo, Ourense i Pontevedra) i zajmuje pow. 29,4 tys. km kw.; liczba ludn. 2,8 mln. Główne miasto i ośrodek administracyjny A Coruña, ponadto Vigo, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra. Rejon tradycyjnie związany z rybołówstwem, które jest tam silnie rozwinięte wraz ze związanymi gałęziami przemysłu. Gospodarka ta silnie ucierpiała w wyniku skażenia wód przybrzeżnych wywołanego zatonięciem w listopadzie 2002 roku u wybrzeży Galicii tankowca MT Prestige z dziesiątkami tysięcy ton ropy naftowej w zbiornikach.

No hay comentarios:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.